RegWatchEurope board meeting i Berlin

Den 25 januari deltog Regelrådets ordförande Pernilla Lundqvist vid årets första möte som hölls mellan de fem ordförandena för medlemmarna.

Den 25 januari deltog Regelrådets ordförande Pernilla Lundqvist vid årets första möte som hölls mellan de fem ordförandena för medlemmarna i det informella samarbetet RegWatchEurope. På agendan stod bland annat att diskutera tänkbara kontakter med EU-kommissionen som kan genomföras under året och nya sätt att strukturera samarbetet på. Beslut fattades att ett roterande ordförandeskap i samarbetet ska införas där den organisation som håller i ordförandeskapet ansvarar för att sammankalla till möten och leda dem, upprätta agendor samt samordna dokumentation före och efter möten. Nederländska Actal blir den första medlem att hålla i ordförandeskapet och efter sommaren tar brittiska RPC över.

RegWatchEurope är ett samarbete mellan oberoende granskningsorgan i Europa och består förutom svenska Regelrådet av Actal (NED), NKR (GER), RPC (GBR) och RIAB (CZE). Läs mer om internationellt samarbete

loggor watchdogs