RegWatchEurope board meeting i Berlin

Den 25 januari deltog Regelrådets ordförande Pernilla Lundqvist vid årets första möte som hölls mellan de fem ordförandena för medlemmarna i det informella samarbetet RegWatchEurope. På agendan stod bland annat att diskutera tänkbara kontakter med EU-kommissionen som kan genomföras under året och nya sätt att strukturera samarbetet på. Beslut fattades att ett roterande ordförandeskap i samarbetet ska införas där den organisation som håller i ordförandeskapet ansvarar för att sammankalla till möten och leda dem, upprätta agendor samt samordna dokumentation före och efter möten. Nederländska Actal blir den första medlem att hålla i ordförandeskapet och efter sommaren tar brittiska RPC över.

RegWatchEurope är ett samarbete mellan oberoende granskningsorgan i Europa och består förutom svenska Regelrådet av Actal (NED), NKR (GER), RPC (GBR) och RIAB (CZE). Läs mer om internationellt samarbete

loggor watchdogs