Rosenbad måste lära sig lyssna

I ledaren, SvD Opinion, från den 10 maj skriver Claes Arvidsson om EU:s betydelse för lagstiftningen i Sverige. I artikeln refererar Arvidsson till Regelrådets årsrapport  från 2011 och rådets kritik av bristfälliga konsekvensutredningar. I regelrådets årsrapport framgår att en allvarlig svaghet i konsekvensutredningarna är att beskrivningen av alternativa lösningar till förslaget som presenteras ofta saknas. Enligt Arvidsson kan det ses som en avspegling av att Sverige inte riktigt är med på banan när det gäller att driva svenska lösningar innan EU har bestämt sig.