Skatt på muggar

Regelrådet har granskat förslaget om skatt på engångsartiklar (SOU 2020:48 och bedömer att förslaget uppfyller kraven i förordningen om konsekvensutredning vid regelgivning.

Förslaget innehåller en lag om skatt på engångsmuggar och livsmedelsbehållare där skattenivån utgår från andelen plast i produkterna.

Läs Regelrådets yttrande och förslaget här