Storbritannien lanserar initiativ för att identifiera EU-lagstiftning som är kostsam för företag

Premiärminister David Cameron i Storbritannien har lanserat ett initiativ för att identifiera vilken EU-lagstiftning som har mest negativa effekter på brittiska företag. Han har utsett sex framstående företagsledare till  en arbetsgrupp som ska komma med konkreta förslag för vilka EU-författningar som bör ändras eller tas bort för att minska kostnaderna för brittiska företag. Gruppen ska också titta på hur företag kan influera lagstiftningen i EU på ett tidigare stadium. En rapport från gruppen kommer att presenteras till premiärministern i september 2013. Läs mer här.