Tysklands oberoende granskningsorgan firar 10 års jubileum

IMG_6863Merkel och NKRRegelrådets tyska motsvarighet Nationaler Normenkontrollrat (NKR), Nationaler Nomenkontrollrat, bjöd in till seminarium den 21 september i Berlin. Seminariet markerade NKR:s 10 års jubileum som oberoende organ och innehöll bland annat paneldebatter om att minska byråkratin och regelförenkling. Det diskuterades både vad som åstadkommits hittills som exempelvis ”one in – one out rule” men även nästa steg för att minska byråkratin. Därutöver överlämnandes NKR:s årsrapport till Tysklands förbundskansler Angela Merkel. Före seminariet hade RegWatchEurope ett kortare möte då merparten av medlemmarna i RegWatchEurope även ärvarade på NKR:s seminarium.