Världsbanken om svenskt företagsklimat

Rapport från Varldsbanken_Sida_003Världsbanken har på regeringens uppdrag genomfört en studie över företagsklimatet i Sverige. Den första delen av rapporten presenterades på ett seminarium i mars. Augusto Lopez-Claros från Rapport från Världsbanken förklarade bland annat att Sverige klarar sig bra men att det finns utrymme för förbättringar. Magnus Henrekson, IFN, kommenterade rapporten och förklarade sig nöjd med att regeringen nu ska tittar närmare på personaloptioner – för att underlätta för nystartade företag. Han ser skolan som den mest bekymmersamma sektorn för en fortsatt positiv utveckling.

Läs rapporten här