Yttrande över En omreglerad spelmarknad (SOU 2017:30)

Remissen innehåller förslag till spellag, lag om skatt på spel och skatt på vissa spelbord.

I sak anges förslaget huvudsakligen innebära att ett nationellt monopol, som reellt sett inte längre fullt ut är ett monopol, övergå till en marknad som ska bestå i en delvis oligopolliknande del respektive en delvis fri marknadsdel. Detta ska åstadkommas genom uppdelning av det statliga bolaget Svenska Spel i en konkurrensutsatt del respektive en del som har exklusiva rättigheter. Ett licenssystem föreslås, riktat till onlinespelbolag

Yttrandet i sin helhet