Kontakt

Välkommen att kontakta oss:

E-post: regelradet@regelradet.se                Telefonnummer vxl: 08-681 91 00

Christian Pousette, verksamhetsledare

christian.pousette@tillvaxtverket.se      08-6816590

Anne Lindström, webbansvarig, administratör

anne.lindstrom@tillvaxtverket.se          08-6816576

Annika LeBlanc, föredragande

annika.leblanc@tillvaxtverket.se            08-6816589

Per Högström, föredragande

per.hogstrom@tillvaxtverket.se             08-6816615

Katarina Porko, föredragande

katarina.porko@tillvaxtverket.se          08-6819155

Katarina Garinder, föredragande

katarina.garinder@tillvaxtverket.se     08-6819217

Anna Stattin, föredragande

anna.stattin@tillvaxtverket.se              08-6819244

Tjänstlediga:

Ludvig Kimby, föredragande

ludvig.kimby@tillvaxtverket.se             08-6819128

Ingrid Sundin, administratör

ingrid.sundin@tillvaxtverket.se              08-6816528