Anläggningsbesked för biodrivmedel

Rubricerade ärende, ert diarienummer M2015/3227/R, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet som inkom till Regelrådet den 14 september 2015 med angiven svarstid den 21 september 2015 och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.