Anpassningar till EU:s förordningar om medicinteknik – del 2 (Ds 2019:32)

Rubricerade ärende, ert diarienummer S2020/00051/FS, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Taggar:

medicinteknik