Arbetsmarknadsdepartementets remiss av utredningen Åtgärder mot felaktiga utbetalningar inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Remissen innehåller inget förslag till författningstext och omfattas inte av Regelrådets granskning. Regelrådet avger därför inte något yttrande i detta ärende.