Betänkandet Trängselskatt – delegation, sanktioner och utländska fordon (SOU 2013:3)

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för svenska företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.