Betänkandet Vital kommunal demokrati (SOU 2012:30)

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Regelrådets yttrande

Kanslisvar (pdf)

Det bakomliggande förslaget

Forslag ()

Taggar:

Demokrati