Boverkets föreskrifter om språkkrav för prestanda-deklarationer och vissa andra handlingar om byggprodukter

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Taggar:

byggprodukter