Boverkets förslag till ändringar i föreskrifter om byggregler (2011:6)

Remissen följer såvitt kan bedömas i allt väsentligt av förordning (EU) nr 813/2013 som inte lämnar något handlingsutrymme åt nationella särregler. I övrigt bedöms förslaget inte medföra några effekter av betydelse för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i ärendet.

Taggar:

byggregler