Dataskydd inom Socialdepartementets verksamhetsområde – en anpassning till EU:s dataskyddsförordning (SOU 2017:66)

Såvitt Regelrådet kan bedöma är förslaget delvis en direkt följd av EU:s dataskyddsförordning och i övrigt medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.