Departmentspromemoria: Ändrade regler om beskattningsinträde vid fusion och fission

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.