En förvaltning som håller ihop (SOU 2015:66)

Rubricerade ärende, diarienummer N2015/5090/EF, har remitterats till Regelrådet.

Rubricerad remiss innehåller ingen svensk författningstext. Remissen omfattas därmed inte av Regelrådets granskning och borde därför inte ha remitterats till Regelrådet.

 

 

Det bakomliggande förslaget

Förslag ()

Taggar:

förvaltning