En förvaltning som håller ihop (SOU 2015:66)

Rubricerade ärende, diarienummer N2015/5090/EF, har remitterats till Regelrådet.

Rubricerad remiss innehåller ingen svensk författningstext. Remissen omfattas därmed inte av Regelrådets granskning och borde därför inte ha remitterats till Regelrådet.

 

 

Taggar:

förvaltning