Energimarknadsinspektionens föreskrifter kosmetiska exponeringar och kosmetiska solarier samt om kontrollköp

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.