Europeiska kommissionens förslag om ett nytt direktiv om aktiers olika röstvärde

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig över detta ärende.

Det bakomliggande förslaget

Förslag