Europeiska kommissionens förslag om ett nytt direktiv om tillbörlig aktsamhet för företag i fråga om hållbarhet

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet som inkom till Regelrådet den 8 mars 2022 med angiven svarstid den 14 mars 2022 och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Det bakomliggande förslaget

Förslag

Taggar:

hållbarhet