Folkhälsomyndighetens förslag till föreskrifter (HSLF-FS 2016:42) om karakteristisk smak i cigaretter, rulltobak och dess delar samt tillsatser i vissa tobaksvaror m.fl.

Remissen inkom till oss den 9 december 2016 med begärt svarsdatum senast den 19 december. Regelrådet behöver minst två veckors remisstid för att kunna behandla ärendet. Då vår förfrågan den 9 december 2016 om förlängd svarstid inte har varit möjlig för er att tillmötesgå saknar Regelrådet möjlighet att behandla ärendet och avstår därför från att yttra sig i detta ärende