För Sveriges landsbygder – en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd, (SOU 2017:1)

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Taggar:

landsbygd