Förbättrade möjligheter att besluta om och verkställa vissa sanktioner på yrkestrafikområdet

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Det bakomliggande förslaget

Det bakomliggande förslaget (PDF 1 MB)