Förbättrade möjligheter att besluta om och verkställa vissa sanktioner på yrkestrafikområdet

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.