Föreskriftsförändring Statens jordbruksverks beslut om smittförklaring med anledning av amerikansk yngelröta och varroasjuka hos bin

Jordbruksverkets remiss, som får anses utgöra föreskrifter i regeringsformens mening, innehåller en förteckning av områden (församlingar) som är smittade eller misstänkta för smitta med avseende på amerikansk yngelröta och varroasjuka. Förslaget avses ersätta Statens Jordbruksverks beslut (SJVFS 2010:57) i ämnet. Innebörden av förslaget är att biodlare som inte fått tillstånd av bitillsynsmannen förhindras att flytta bin och utrustning från smittade till smittfria områden. Syftet med förslaget är att begränsa smittspridning av amerikansk yngelröta och varroakvalster. En smittförklaring kan få ekonomiska konsekvenser inom de smittade områdena.