Förslag Ds 2010:13; Genomförande av bestämmelsen om sjukhusundantag

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avger därför inte något yttrande i ärendet.

Taggar:

sjukhusundantag