Förslag till allmänna råd om fortsatt tillämpning av 5 § lag (2006:1327) om införande av lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar

Regelrådet ska granska förslag till lagar, förordningar och myndigheters föreskrifter som kan få effekter av betydelse för företagens arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt (jfr. Dir. 2008:57). Allmänna råd omfattas inte av Regelrådets granskning. Regelrådet avstår därför från att avge yttrande.