Förslag till ändrade föreskrifter för laxfisket i Östersjön m.m.

Rubricerade ärende, ert diarienummer 00862-2020, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Taggar:

laxfiske