Förslag till ändrade regler för fiske efter ål i havet

Rubricerade ärende, ert diarienummer 0945-2021, har remitterats till Regelrådet.

 

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.