Förslag till ändrade regler för torskfångst från Östersjön

Rubricerade ärende, ert diarienummer 3663-20, har remitterats till Regelrådet.

 

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.