Förslag till ändring av Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2003:9) om kosttillskott

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig i detta ärende.

Taggar:

kosttillskott