Förslag till ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2006:81) om foder

De föreslagna föreskrifterna medför såvitt kan bedömas begränsade ekonomiska effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att avge yttrande i detta ärende.

Taggar:

foder