Förslag till ändring av trafikförordningen (1998:1276) m.m.

Enligt 2 § 2p. förordningen om konsekvensutredning vid regelgivning (2007:1244) ska förordningen inte tillämpas på föreskrifter om sådana avgifter som omfattas av samrådsskyldigheten enligt 7 § avgiftsförordningen. Förslaget i fråga rör en sådan föreskrift som omfattas av nämnda samrådsskyldighet