Förslag till ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2003:18) om juice och nektar

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Det bakomliggande förslaget

Remiss ()

Taggar:

juice nektar