Förslag till ändring i skolförordningen, gymnasieförordningen och förordningen om vuxenutbildning

Rubricerade ärende, ert diarienummer U2019/03338/GV, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Taggar:

vuxenutbildning