Förslag till ändring i Skolverkets förskrifter till följd av regeringens förslag om att särskild utbildning för vuxna ska upphöra som skolform

Rubricerade ärende, ert diarienummer 6.1.2–2020:682, har remitterats till Regelrådet.

 

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Taggar:

skolform