Förslag till ändringar i flera föreskrifter inom gymnasieskolan m.fl.

Rubricerade ärende, ert diarienummer 6.1.1 – 2020:431, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Taggar:

gymnasieskolan