Förslag till ändringar i föreskrifter om kemiska produkter och biotekniska organismer – implementering av undantag enligt RoHS-direktivet

Rubricerade ärende, ert diarienummer 4.7-H20-05102, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.