Förslag till beslut och skötselplan för det utvidgade naturreservatet Stornäset, Sundsvall kommun

Rubricerade ärende, diarienummer 511-6899-12, har remitterats till Regelrådet.

Remissen innehåller inget förslag till författningstext. Remissen omfattas därmed inte av Regelrådets granskning och borde därför inte ha remitterats till Regelrådet.

 

Det bakomliggande förslaget

Förslag (pdf 1 MB)

Taggar:

Stornäset