Förslag till beslut och skötselplan för det utvidgade naturreservatet Stornäset, Sundsvall kommun

Rubricerade ärende, diarienummer 511-6899-12, har remitterats till Regelrådet.

Remissen innehåller inget förslag till författningstext. Remissen omfattas därmed inte av Regelrådets granskning och borde därför inte ha remitterats till Regelrådet.

 

Det bakomliggande förslaget

Förslag ()

Taggar:

Stornäset