Förslag till beslut och skötselplan för Långvinds naturreservat i Hudiksvalls kommun

Rubricerade ärende, ert diarienummer 1348-2012, har remitterats till Regelrådet.

 

Remissen innehåller inget förslag till författningstext. Remissen omfattas därmed inte av Regelrådets granskning och borde därför inte ha remitterats till Regelrådet.