Förslag till föreskrifter avseende statistisk undersökning av djurinnehav

Rubricerade ärende, ert diarienummer 3.10.16-01017/2021, har remitterats till Regelrådet.

 

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Taggar:

djurinnehav