Förslag till föreskrifter för det planerade naturreservatet Grenigtmyran, Härnösand kommun

De föreslagna föreskrifterna medför såvitt kan bedömas begränsade ekonomiska effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att avge yttrande i detta ärende.