Förslag till föreskrifter och allmänna råd om slakt och annan avlivning av djur

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.