Förslag till föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 19974:13) om förskrivning av vissa livsmedel

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig i ärendet.