Förslag till föreskrifter om ansökan om registrering av annonsdatabas enligt lagen om upphandlingsstatistik

Rubricerade ärende, ert diarienummer 288/2020, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Taggar:

annonsdatabas