Förslag till föreskrifter om betalning av avgifter inom registermyndighetens verksamhet

Rubricerade ärende, ert diarienummer 287/2020, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Det bakomliggande förslaget

Förslag (pdf 1 MB)