Förslag till föreskrifter om ett förenklat förfarande för vissa avfallstransporter inom gränsområdet mellan Sverige och Finland

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.