Förslag till föreskrifter om extraordinärt anpassningsstöd till producenter inom jordbrukssektorn 2022

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet som inkom till Regelrådet den 16 maj 2022 med angiven svarstid den 27 maj 2022 och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Det bakomliggande förslaget

Förslag