Förslag till föreskrifter om förarbevis för vattenskoter

Rubricerade ärende, ert diarienummer TSF 2020-130, har remitterats till Regelrådet.

 

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.