Förslag till föreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 50 i Dalarnas län

Rubricerade ärende, diarienummer TRV 2012/1524 har remitterats till Regelrådet.

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att avge yttrande i detta ärende.

 

Taggar:

Väg 50